Logg inn

Norges nettfavoritter er laget av Posten for at du lettere skal finne gode nettbutikker
fra inn- og utland. Bli inspirert og finn dine nye favoritter i dag!

Nettfavoritter vogn

Her kan du finne nettbutikker, like og kommentere, lage lister over favorittbutikker for deg selv eller for å dele med andre, sjekke bloggeres favorittlister og tipse oss om flere butikker. Les mer

Avtalevilkår for bruk av Norges Nettfavoritter

Vilkårene nedenfor gjelder bruk av Norges nettfavoritter, en nettbasert tjeneste fra Posten Norge AS (“Posten”), org.nr. 984 661 185. Vilkårene utgjør en avtale mellom deg (“Brukeren”) og Posten. Du samtykker til disse Vilkårene ved å ta i bruk Tjenesten eller registrere deg som bruker. Vilkårene tilbys for Brukernes bruk av Tjenesten til personlige formål, og er ikke ment å brukes for andre formål

1. Om Tjenesten

 1. Tjenesten gir Brukeren tilgang til å like og kommentere nettbutikker som er tilgjengelig via Tjenesten samt lage egne personlige lister over egne favorittbutikker og vise disse listene til andre Brukere av Tjenesten samt dele listene via ulike sosiale nettverk eller e-post.

 2. Før Brukeren kan kommentere nettbutikker eller lage lister over favorittbutikker og dele disse må Brukeren ha opprettet en brukerprofil og være innlogget. Følgende minimum standardopplysninger blir ved hjelp av Facebook Connect hentet frem i registreringsprosessen ved innlogging via Facebook:

 • Facebook-id (et flersifret tall som Posten bruker kun for å identifere Brukeren)
 • Navn
 • e-postadresse
 • Facebook-bilde av Brukeren (i liten versjon)
 1. Brukeren kan velge å registrere seg som bruker manuelt og vil da måtte oppgi følgende opplysninger som et minimum:
 • Navn
 • E-postadresse

Brukeren kan via Innstillinger i Facebook velge å ikke lenger knytte sin profil til Facebookprofilen. For mer informasjon om innlogging og bruken av informasjon, se Innsamling av informasjon pkt 3 og 4.

 1. Bruk av Tjenesten er basert på sikker identifisering av avsender og mottaker. Det er derfor viktig at Brukeren gir riktige opplysninger i forbindelse med registrering. Posten forbeholder seg retten til å slette eller deaktivere brukerprofiler som er inaktive, feilaktige eller etter Postens skjønn støtende eller på annen måte egnet til å redusere kvaliteten på Tjenesten.

2. Tjenestenivå

 1. Det er en målsetning at Tjenesten skal være tilgjengelig for Brukerne 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Posten kan innstille Tjenesten i tilfelle teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

 2. Posten er ikke forpliktet til å varsle Brukeren personlig om midlertidig innstilling av Tjenesten. Varsel vil i tilfeller av planlagt innstilling være i form av en generell melding på www.posten.no/nettfavoritter.

3. Innsamling av informasjon

Posten samler inn informasjon på tre grunnleggende måter:

 1. Posten innhenter informasjon når Brukeren frivillig registrerer seg som bruker av Tjenesten og når Brukeren bruker spesielle aspekter ved Tjenesten, eksempelvis ved å legge inn sin e-postadresse og sende Posten en e-post eller legge igjen en kommentar om en nettbutikk.

 2. Posten samler inn informasjon når Brukeren registerer seg som Bruker ved å logge seg inn via Facebook. Tjenesten tillater Brukeren å etablere en brukerprofil og logge inn på Tjenesten ved å bruke sin Facebook-informasjon via Facebook Connect. Hvis Brukeren ikke er registrert som bruker og klikker på “Login via Facebook” vil Bruker først bli bedt om å skrive inn Facebook-legitimasjon og deretter bli gitt muligheten til å registrere seg som bruker av Tjenesten. Ved manuell innlogging bes bruker om å oppgi riktig navn og e-postadresse.

 3. Når Brukeren bruker Tjenesten vil teknologiske verktøy som cookies (informasjonskapsler) og loggdata samle inn spesifikk informasjon, se nedenfor.

4. Hvilken informasjon samles inn og hvordan brukes den

 1. Personlig informasjon: Når Brukeren registrerer seg som bruker av Tjenesten vil Posten be om å få oppgitt opplysninger om Bruker som kan brukes til å kontakte eller identifisere Brukeren (“Personopplysninger”), se punkt 1. Vi vil også be om Tilleggsinformasjon, som er frivillig å oppgi. Dette kan være for eksempel postnummer, biografi, bloggadresse og interesseområder. Hvis Brukeren bestemmer seg for å lage brukerkonto ved å logge inn via Facebook, brukes de personlige opplysningene Brukeren allerede har gitt til Facebook for å lage Brukerens brukerkonto på Tjenesten.

 2. Posten bruker Brukerens personlige opplysninger for å levere Tjenesten.

 3. Posten kan kontakte Brukeren med informasjon om Tjenesten. Dersom du ikke ønsker å motta slik informasjon, kan du følge instruksjonene i den enkelte henvendelse eller velge i din profil at du ikke ønsker å motta slik informasjon.

 4. Loggdata: Når Brukeren besøker Tjenesten, vil Postens tjenere automatisk lagre informasjon som Brukerens nettleser sender. Loggdata vil kunne inneholde informasjon som hvilke sider Brukeren besøker, tidsbruk på den enkelte side, informasjon det søkes etter, besøkstider, datoer og annen generell statistikk. Posten benytter denne informasjonen til å analysere bruken av Tjenesten for å kunne forbedre Tjenesten i fremtiden. Posten bruker også slike data til å tilpasse Tjenesten til den enkelte bruker basert på tidligere bruk av Tjenesten.

 5. Cookies, web beacons, pixel tags mv (informasjonskapsler): Posten benytter cookies (informasjonskapsler) for innsamling av statistikk. Cookies er små tekstfiler som lagres i Brukerens datautstyr i forbindelse med bruk av internett-tjenester. Den enkelte bruker identifiseres ikke ved bruk av cookies. Brukeren kan avsta fra bruk av cookies ved å velge de korrekte innstillingene i sin nettleser. Informasjon om hvordan dette gjøres, kan finnes i brukerveiledningen til den aktuelle nettleseren. Brukeren av Tjenesten eller enkelte funksjoner i den forutsetter imidlertid at muligheten for cookies er skrudd på i Brukerens nettleser.

 6. Posten vil kunne lagre Brukerens IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer som tildeles de nettverksenhetene, for eksempel en datamaskin, som kommuniserer med hverandre over internett. Brukerens IP-adresse vil kun bli benyttet til statistiske formål og til innsamling av demografisk informasjon i vid forstand, og vil derfor ikke kunne knyttes til Brukeren.

 7. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger Posten har lagret om deg, og til å kreve at feilaktig informasjon rettes og eller slettes. Posten vil slette personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å levere Tjenesten.

5. Deling av informasjon om Brukeren

 1. Andre brukere av Tjenesten. Når Brukeren registrerer seg via Tjenesten og legger inn personlig informasjon for å skape en brukerprofil, vil andre brukere av Tjenesten se deler av brukerens profil dersom Bruker legger inn kommentarer til nettbutikker eller lager en liste over sine favorittbutikker. Den delen av Brukerens profil som andre brukere kan se er navn, eventuelt opplastet profilbilde og eventuell Tilleggsinformasjon som Bruker frivillig har lagt til sin profil og som det fremgår under registreringen at vil bli offentlig.

 2. Å gi Tilleggsinformasjon (se punkt 4.1) er frivillig og skal samsvare med graden av samhandling du ønsker å ha med andre brukere av Tjenesten. Du bør nøye vurdere hvilken informasjon du oppgir og som dermed blir offentlig for andre brukere av Tjenesten.

 3. Deling av samlet informasjon og ikke-identifiserende informasjon. Posten kan uten hinder av disse Vilkårene bruke, dele eller på annen måte utnytte informasjon som ikke inneholder personopplysninger, for eksempel ikke-identifiserende loggdata, for analyse, demografisk profilering eller andre formål.

 4. Utlevering til tredjeparter. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjepart med mindre det er påkrevet med hjemmel i lov eller skjer etter Brukerens samtykke.

 5. Brukerprofil. Brukeren kan gjennomgå, oppdatere og korrigere personopplysninger i sin brukerkonto ved å redigere sin egen brukerprofil via Tjenesten.

6. Ansvar for innhold. Lenker til andre nettsteder og tjenester

 1. Tjenesten inneholder lenker til andre tredjeparts nettsteder (blant annet nettbutikker) og nettbaserte tjenester. Det faktum at Tjenesten inneholder lenker til tredjeparters nettsider eller elektroniske tjenester er ikke en anbefaling, godkjenning eller representasjon av Postens tilknytning til slik tredjepart. Posten har ikke kontroll over tredjeparts nettsteder og nettbaserte varer og tjenester, og disse tredjepartene kan plassere sine egne informasjonskapsler eller andre filer på datamaskinen og samle inn data eller be om personlig informasjon og ikke-identifiserende informasjon fra Brukeren. Andre nettsteder og nettbaserte tjenester følger ulike regler om innsamling, bruk og/eller utlevering av personopplysninger og ikke-identifiserende informasjon. Posten oppfordrer Brukeren til å lese vilkårene for andre nettsteder eller nettjenester som besøkes før Brukeren gir noen informasjon til eller bruker slike nettsteder eller tjenester (for eksempel ved kjøp av varer og tjenester). Posten er uten ansvar for enhver skade eller tap Brukeren måtte lide ved besøk eller bruk av slike nettsteder eller tjenester.

 2. Tjenesten tillater at brukere kommenterer tredjeparters nettsteder og/eller tjenester samt å lage egne personlige lister over egne favorittbutikker som kan deles med andre. Posten foretar ingen forhåndskontroll med innhold som brukerne legger ut på Tjenesten, og er ikke ansvarlig for slikt innhold. Posten forbeholder seg likevel retten til å fjerne innhold som oppfattes som ulovlig, støtende eller på annen måte upasstende for Tjenesten uten å varsle den aktuelle Brukeren. Posten fraskriver seg ethvert ansvar som skyldes innhold som brukere legger ut på Tjenesten

7. Feil eller mangler ved Tjenesten

 1. Posten tilstreber å tilby en til enhver tid attraktiv, konkurransedyktig og sikker tjeneste. Posten forbeholder seg derfor retten til å legge til, endre eller fjerne funksjonalitet i Tjenesten dersom Posten vurderer dette til å være hensiktsmessig. Disse Vilkårene gjelder derfor Tjenesten slik den måtte fremstå til enhver tid.

 2. Brukeren kan varsle feil eller mangler ved Tjenesten på kontaktinformasjonen som fremgår i disse Vilkårene.

 3. Posten er alltid interessert i å høre om måter vi kan forbedre Tjenesten på. Brukerne kan velge å legge igjen kommentarer, ideer, forbedringer eller tilbakemeldinger på Tjenesten ved å sende e-post til nettfavoritter@posten.no.

8. Slik kontakter du oss

Hvis du har noen spørsmål angående disse Vilkårene eller noe som er beskrevet her, kan du kontakte oss via e-post nettfavoritter@posten.no. Posten vil forsøke å besvare henvendelsen innen 24 timer på hverdager.